Etyka – zasady prowadzenia psychoterapii w Ośrodku Nowe Wzorce2016-10-23T16:39:52+00:00

Etyka – zasady prowadzenia psychoterapii w naszym ośrodku

  • Pomagamy zgodnie z naszymi kwalifikacjami – zajmujemy się terapią indywidualną, par, rodzin i grupową.
  • Pomagamy klientom niezależnie od światopoglądu, rasy i orientacji psychoseksualnej.
  • Naszą pracę superwizujemy. Superwizja, to konsultacja z innym psychoterapeutą, który ma duże doświadczenie kliniczne. Dbamy o anonimowość klientów podczas superwizji, a dodatkowo superwizora również obowiązuje zasada poufności.
  • Dokształcamy się i rozwijamy zawodowo i osobiście. Uczestniczymy w szkoleniach psychoterapeutycznych i konferencjach naukowych.  Czytamy aktualne czasopisma i książki z zakresu psychoterapii (po polsku i po angielsku). Pracujemy także cały czas nad sobą w ramach własnej psychoterapii.
  • Przestrzegamy zasady poufności – zarówno treść sesji, jak i sam fakt uczestniczenia w terapii jest zachowywany przez nas w tajemnicy przed osobami trzecimi (w tym członkami rodziny klienta). Jedynym ograniczeniem tej zasady jest bezpieczeństwo – jeśli życie klienta lub innych osób będzie zagrożone, wtedy po poinformowaniu najpierw klienta o tym fakcie, będziemy musieli zgłosić to odpowiedniej instytucji.
  • Osobiste kontakty poza relacją terapeutyczną – nie wchodzimy w osobiste relacje z klientami, wykraczające poza sytuację terapeutyczną. Dotyczy to zarówno prywatnych spotkań, jak i wspólnego robienia interesów.

Szczegółowe zasady etyczne, które zgodziliśmy się przestrzegać podczas prowadzenia psychoterapii oraz zajęć warsztatowych, zawarte są w Kodeksie Etycznym Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.

Kodeks Etyczny PSPiTPP – prosimy kliknąć, aby pobrać plik PDF

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania zażalenia na psychoterapeutę znajdują się w Regulaminie Komisji Etycznej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.

Regulamin Działania Komisji Etycznej – prosimy kliknąć, aby pobrać plik PDF