Studium Psychoterapii Szczecin2016-10-21T17:12:37+00:00

 

DWULETNIE STUDIUM PSYCHOTERAPII metodą PSYCHOLOGII PROCESU Arnolda Mindell`a
w  SZCZECINIE
start nowej grupy: 24 październik 2015

Studium Psychoterapii jest bazą do uzyskania licencji psychoterapeuty, certyfikatu coacha, mediatora lub facylitatora

ZAPRASZAMY na Studium Psychoterapii w Szczecinie:

– osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem i pracą z ludźmi
– psychologów i psychoterapeutów
– coachów, konsultantów i trenerów
– lekarzy psychiatrów, lekarzy innych specjalności, pielęgniarki
– terapeutów zajęciowych
– nauczycieli i wychowawców
– twórców, plastyków, aktorów
– animatorów kultury
– pracowników socjalnych
– oraz studentów wyżej wymienionych specjalności, a także osoby zainteresowane własnym rozwojem

UCZESTNICZĄC W STUDIUM PSYCHOTERAPII:

– nauczysz się nowej, skutecznej metody terapeutycznej
– poznasz pełne spektrum zastosowań pracy z procesem w terapii umożliwiające pracę z szerokim zakresem problemów
– zyskasz wiele nowych, a jednocześnie sprawdzonych i użytecznych narzędzi psychologicznych
– będziesz mieć możliwość praktykowania pod superwizją
– dowiesz się, jak korzystać ze swojego wewnętrznego doświadczenia, aby stać się bardziej uważną, dynamiczną i twórczą osobą
– nauczysz się rozpoznawać swoje mocne strony oraz swój własny styl pracy z ludźmi
– i wiele, wiele więcej…

STUDIUM OBEJMUJE :

– 18 warsztatów weekendowych (252 godziny)
– ćwiczenia (54 godzin)
– seminarium teoretyczne ( 60 godzin)
– 6-ścio dniowy warsztat wakacyjny (48 godzin)
– psychoterapię szkoleniową (40 godzin)                                                         

(razem 414 godzin zajęć i 40 godzin psychoterapii)

a ponadto do dyspozycji uczestników:

– forum dyskusyjne i strona internetowa – materiały szkoleniowe –  biblioteka dla studentów Instytutu Psychologii Procesu

PROGRAM ZAJĘĆ:

ROZPOCZĘCIE ROKU – 18 października 2014

1) WARSZTATY WEEKENDOWE:

warsztaty odbywają się w godzinach:
sobota od 10.00 do 18.00
niedziela od 10.00 do 16.00

1 ROK

października 2015 –  Wprowadzenie do pracy z procesem
listopada  2015 –   Praca z progiem – czyli co nas ogranicza
grudnia 2015 –   Praca ze snami – sny a proces śnienia
stycznia 2016 –  Praca ze snami – sen z dzieciństwa
lutego 2016 –  Praca z symptomami fizycznymi
marca 2016 –   Praca z ciałem
kwietnia 2016 – Relacje-komunikacja, projekcje, zaśnienia
maja 2016 –  Relacje – sny  relacyjne i mit relacji
czerwca 2016 –   Relacje – praca z rodziną

2 ROK

październik 2016 – Praca z uzależnieniami
listopad 2016 – Krytyk: wróg czy nauczyciel?
grudzień 2016 – Odmienne stany świadomości
styczeń 2017 – Praca z transem i osobami w śpiączce
luty 2017 – Praca wewnętrzna
marzec  2017 – Twórczość
kwiecień 2017 – Praca z nadużyciami
maj 2017 – Praca z grupą
czerwiec 2017 – Zagadnienia społeczne

EGZAMINY:

wrzesień 2017 – sesja egzaminacyjna – egzaminy wstępne na ścieżkę coachingową / mediację / facylitację
styczeń / luty 2018 – sesja egzaminacyjna – egzaminy wstępne do szkolenia dyplomowego na ścieżce psychoterapeutycznej

2) ĆWICZENIA
Praktyczne rozwijanie nabytych umiejętności, prezentowanych w trakcie  warsztatów.
Ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu w piątek przed zajęciami weekendowymi  i  trwają od 18:00 do 21:00

3) SEMINARIUM TEORETYCZNE
Seminarium Teoretyczne składa się z 3  bloków po 2,5 dnia (piątek 18:00 – 21:00, sobota 10:00-19:00, niedziela 10:00-18:00)

Blok I i II (obowiązkowe dla wszystkich ścieżek) poświęcone będą   prezentacji podstawowych założeń i metod pracy różnych podejść   psychoterapeutycznych. Między innymi: psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, systemowe, humanistyczno-egzystencjalne.

Blok III (obowiązkowy dla ścieżki psychoterapeutycznej) poświęcony   będzie prezentacji zjawisk typowych dla relacji terapeutycznej np.   kontrakt, opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie.

Osoby, które nie planują udziału w szkoleniu dyplomowym lub ścieżkach   certyfikacyjnych IPP  mogą ubiegać się o zwolnienie z seminarium   teoretycznego.

4) WARSZTAT WAKACYJNY

MEDYTACJE WOJOWNIKA NA ŚCIEŻCE SERCA. Szamanizm i praca wewnętrzna w psychoterapii.

PROGRAM ZAJĘĆ

– powołanie /jak to się stało, że pracujesz lub chcesz pracować z ludźmi/ i mit zawodowy;
– „dobroczyńca” terapeuty, sny i niezwykłe spotkania;
– intuicje, przeczucia, nastroje w pracy z ludźmi, wizje i fantazje, a „widzenie”;
– pozostawianie historii osobistej; – myśliwy i druga uwaga; percepcja terapeuty
– szamanizm, a procesy poznawcze;
– wojownik i sprzymierzeniec; wykorzystanie sprzymierzeńca w pracy terapeutycznej;
– świadome śnienie
– kto to jest sobowtór i co ma wspólnego z pracą z ludźmi
– praca z duchami i fantomami;
– czterej wrogowie człowieka wiedzy;
– moc osobista i ranga w pracy z ludźmi;
– skradanie się – lekarstwo na grę;
– medytacja zorientowana na proces;
– ścieżka serca
– ścieżka śmierci;
– rola i udział społeczności w „stawaniu się człowiekiem wiedzy”
– znaczenie pracy terapeutycznej, poczucie sensu i bezsensu w pracy, a problem  zatrzymania świata;

Termin: wrzesień  2016

PSYCHOTERAPIA STUDIA – ŚCIEŻKI ZAWODOWE

Dwuletnie Studium Psychoterapii to kurs podstawowy, który jest bazą dla zdobycia licencji psychoterapeuty, certyfikatu coacha, mediatora lub  facylitatora.

 

 

Studium Psychoterapii w Szczecinie może być częścią ŚCIEŻKI PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ

W trakcie trwania Dwuletniego Studium Psychoterapii należy przystąpić do programu licencyjnego IPP (przeczytaj jak przystąpić to programu licencyjnego), po zakończeniu Dwuletniego Studium zdać egzaminy   i kontynuować szkolenie dyplomowe (szczegółowy opis ścieżki psychoterapeutycznej znajduje się na stronie: na stronie IPP http://www.processwork.pl). Uprawnia to do pracy z ludźmi jako psychoterapeuta pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.

Studium Psychoterapii w Szczecinie może być częścią ŚCIEŻKI COACHA, MEDIATORA lub FACYLITATORA

Po ukończeniu studium psychoterapii należy zdać uproszczone egzaminy i ukończyć   roczne szkolenie certyfikacyjne.  Uprawnia to do pracy jako coach,   mediator lub facylitator metodą psychologii procesu.

→  Coaching
→  Mediator/ Facylitator

ZAŚWIADCZENIA:

Po ukończeniu Dwuletniego Studium Psychoterapii uczestnicy otrzymują zaświadczenie  Instytutu Psychologii Procesu z wyszczególnieniem wymiaru godzin i  tematyki zajęć. Zaświadczenie uzyskuje się po spełnieniu wszystkich  wymagań, do których należą: uczestnictwo w warsztatach i ćwiczeniach, uczestnictwo w wyjeździe  wakacyjnym oraz odbycie 40 godzin sesji psychoterapii szkoleniowej.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

O przyjęciu na Dwuletnie Studium Psychoterapii decyduje obowiązkowa rozmowa  kwalifikacyjna, której celem jest sprawdzenie motywacji, oczekiwań oraz  możliwości spełnienia wymagań przez potencjalnego uczestnika. Celem  rozmowy jest także udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania i  wątpliwości związane z programem. Na rozmowę kwalifikacyjną należy  umawiać się z organizatorką studium telefonicznie:  tel. 504 025 791 lub 672 635 390 lub mailowo:  annabli@o2.pl

UWAGA! Rozmowa kwalifikacyjna do Dwuletniego Studium Psychoterapii nie jest tożsama z sesją rekomendacyjną do  Programu Licencyjnego IPP.

ORGANIZATOR:

Anna Blichowska
tel. 504 025 791 lub 672 635 390
mail: annabli@o2.pl

PROWADZĄCY:

Grzegorz Szczepański- dyplomowani psychoterapeuci i nauczyciele Instytutu Psychologii Procesu

Asystowanie i prowadzenie ćwiczeń:
Anna Blichowska

SUPERWIZJA:

Joanna Dulińska, Michał Duda

MIEJSCE:

1) Warsztaty weekendowe i ćwiczenia: Szczecin, ul. Kołłataja 23/1
2) Seminarium teoretyczne:  Pracownia psychologiczna Nowe Wzorce  ( Warszawa,  Pl. Zbawiciela 5 lok.12 )
3) Warsztat wakacyjny: miejsce zostanie podane w terminie późniejszym

KOSZT:

1) Warsztaty weekendowe i ćwiczenia: opłata miesięczna 260 zł (780 zł płatne do 10 października 2015 za 3 miesiące z góry)
2) Seminarium teoretyczne: 3 x 170 zł
3) Warsztat wakacyjny: 780 zł
4) Psychoterapie szkoleniowe: dwie obowiązkowe w miesiącu 180 zł – 240  zł w zależności od terapeuty (90 zł – 120 zł płatne po sesji)

WPŁATY:

Opłaty prosimy wpłacać na konto:
Psychoterapia i szkolenia Grzegorz Szczepański
Al. Komisji Edukacji Narodowej 15/138, 02-722 Warszawa
mBank, nr konta: 90 1140 2004 0000 3502 6708 6058
z dopiskiem: „Dwuletnie Studium Szczecin – pierwszy rok, Imię i Nazwisko uczestnika”

I rata: 780 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 października 2015
II rata: 780 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 stycznia 2016
III rata: 780 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 kwietnia  2016

Prosimy o poinformowanie organizatorki o dokonaniu wpłaty I raty oraz o przyniesienie dowodu wpłaty na rozpoczęcie roku.

PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED ODBYCIEM ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ NA STUDIUM PSYCHOTERAPII.