Instytut Psychologii Procesu2016-10-21T17:12:37+00:00

INSTYTUT PSYCHOLOGII PROCESU (IPP)

Instytut Psychologii Procesu

Instytut Psychologii Procesu – strona internetowa

www.processwork.pl

Jesteśmy psychoterapeutami i założycielami Ośrodka Terapii Małżeńskiej Nowe Wzorce, ale nie jesteśmy samotną wyspą. Jesteśmy również członkami wspaniałej społeczności, a także nauczycielami psychoterapii w Instytucie Psychologii Procesu. Sami jesteśmy też wychowankami IPP – naszą wiedzę zdobywaliśmy i ciągle zdobywamy ucząc się od nauczycieli i superwizorów IPP – głównie od Joasi Dulińskiej, Michała Dudy, Kate Jobe i Joe Goodbreada.

A teraz kilka słów o samej szkole.

Instytut Psychologii Procesu – podstawowe informacje

Instytut Psychologii Procesu jest szkołą psychoterapii zorientowanej na proces. IPP tworzą dyplomowani superwizorzy, nauczyciele, psychoterapeuci psychologii procesu, oraz ponad stuosobowa społeczność studencka. Studenci po 2 latach wstępnego przygotowania i egzaminach, w ramach dalszych studiów pracują również jako psychoterapeuci oraz coache, mediatorzy lub facylitatorzy pod superwizją dyplomowanych nauczycieli.

Psychologia zorientowana na proces Arnolda Mindella – kliknij tutaj, jeśli chcesz przeczytać więcej o metodzie i jej założycielu

Instytut Psychologii Procesu oferuje możliwość uzyskania Licencji Psychoterapeuty w ramach Programu Licencyjnego IPP.  Licencja IPP uprawnia do prowadzenia psychoterapii, mediacji oraz pracy z grupami metodą psychologii procesu. Całkowity czas szkolenia wynosi minimum 6 lat.
Instytut Psychologii Procesu oferuje także Ścieżki Specjalizacyjne zakończone certyfikatem Coacha, Facylitatora Procesów Grupowych i Mediatora metodą psychologii procesu. Czas szkolenia na tych specjalistycznych ścieżkach wynosi minimum 3 lata.
W ramach Szkolenia Nauczycielsko-Superwizorskiego IPP uprawnia także do nauczania psychologii procesu pod superwizją Dyplomowanego Nauczyciela i Superwizora.

Program Licencyjny Instytutu Psychologii Procesu  ma charakter międzynarodowy i powstał w oparciu o zasady International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP). Instytut utrzymuje stała współpracę w zakresie szkoleń z Process Work Institute w Portland OR oraz Research Society for Process Oriented Psychology w Londynie i w Zurychu.

Program posiada rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu.

Bardzo ważne jest dla Programu Licencyjnego budowanie kontaktu ze środowiskami psychoterapeutycznymi w Polsce.
Dlatego Instytut Psychologii Procesu współpracuje merytorycznie także z psychoterapeutami innych orientacji niż psychologia procesu, posiadającymi rekomendację uznanych w Polsce stowarzyszeń psychoterapeutycznych takich jak: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polska Federacja Psychoterapii.